Ajanvaraus

SANKIVAARAN GOLFKENTÄN AJANVARAUS

Vastaanotto 0300 870 670  (79 snt/min + pvm)

  • Varaa peliaika
  • Vahvista varattu peliaika pelipäivänä.

Tutustu alla lueteltuihin ajanvarauskäytäntöihin huolella.


Jäsenien ajanvaraus

Jäsenien kirjautuminen Nexgolf -ajanvarausjärjestelmään tapahtuu osoitteesta. http://ogk.nexgolf.fi

Vieraspelaajien ajanvaraus

Vieraspelaajille aikoja voivat varata OGK:n jäsenet. Vieraspelaaja itse voi tehdä varauksia puhelimitse tai paikan päältä vastaanotossa.

Vieraspelaajien tasoitusraja on 36.


Nexgolf –käyttäjätunnukset

Tunnukset ovat käytössä kaikilla Oulun Golfkerhon jäsenillä sekä osakkeenomistajilla. Tunnukset ovat henkilökohtaiset

Käyttäjätunnusten haltija sitoutuu noudattamaan ajanvarauksen sääntöjä. Oulun Golfin tehtävänä on valvoa sovittujen sääntöjen noudattamista.


1 Peliajan varaaminen

Oulun Golfkerhon jäsenet voivat tehdä varaukset internetissä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, puhelimitse tai caddiemasterin luona. Varauksia on mahdollista tehdä niin itselle kuin muille seuran jäsenille sekä vierasseurojen jäsenille tietyin rajoituksin. (kts kohta rajoitukset)

Pelaajilla varauksia voi olla voimassa kolme (3) täyttä kierrosta eli yhteensä 54 r.

Omalla osakkeella pelaavat Oulun Golfkerhon jäsenet voivat varata viisi (5) täyttä kierrosta eli 90 r.

Rajoitukset

Yhdessä lähdössä voi olla korkeintaan neljä (4) pelaajaa. Lähtöryhmän maksimitasoitus voi olla 108. Oulun Golf Oy voi lisäksi rajoittaa erityisestä syystä samassa ryhmässä pelaavien lukumäärää.

Ajanvarauksen voi tehdä korkeintaan 6 päivää eteenpäin.

Pelaaja voi varata yhdelle päivälle peliajan itsensä lisäksi kolmelle (3) muulle pelaajalle.

Rajoitukset koskevat kaikkia varaustapoja. (Nexgolf, puhelin tai paikan päällä tapahtuvat varaukset)


2 Ilmoittautuminen kierrokselle

Pelioikeudenhaltijat

Pelioikeuden haltijoiden tulee vahvistaa varaus (kierrokselle lähtö) ennen kierrosta. Varatun ajan vahvistamisen voi tehdä aikaisintaan kuusi (6) tuntia ennen kierrosta. Vahvistamisen voi tehdä Nexgolfin kautta omilla tunnuksilla tai vastaanoton vahvistuspäätteeltä.

Lähtöaika tulee vahvistaa viimeistään 10 minuuttia ennen lähtöä

Pelioikeudenhaltijalla tarkoitetaan 5- ja 10-korttia, vuokrapelioikeutta, osakkeen pelioikeutta, juniori- ja opiskelijapelioikeuksia.

Vieraspelaajat ja pelilipulla pelaavat

Vieraspelaajien tulee varmistaa varaus caddiemasterilta henkilökohtaisesti esittämällä voimassa oleva jäsen- ja tasoituskortti sekä maksamalla green fee -maksu tai luovuttamalla pelaamiseen oikeuttava pelilippu.

Pelilipuilla pelaavat Oulun Golfkerhon jäsenet eivät voi vahvistaa itse varauksiaan. Pelilippu tulee toimittaa ennen kierrosta caddiemasterille, ellei toisin ole sovittu.


3 Peliajan peruuttaminen

Varattu peliaika tulee peruuttaa vähintään tunti ennen lähtöaikaa.

Peruuttaminen voi tapahtua internetin avulla, puhelimella taikka henkilökohtaisesti caddiemasterin luona.

Mikäli ilmoittautuminen kierrokselle on tehty eikä pelaaja kuitenkaan pelaa, ilmoittautumisen tehnyt on velvollinen suorittamaan green fee-maksun.


4 Peliajan peruuttamatta jättäminen

Mikäli varattua peliaikaa ei peruuteta sovitulla tavalla ja ajassa, Oulun Golf Oy perii normaalin green fee -maksun.

Edellä oleva koskee sekä pelioikeuden haltijoita että green fee -pelaajia.

Maksuun ei voi käyttää pelilippua.

Peliajan varannut on vastuussa peliajan peruuttamisesta kuten pelaaja


5 Pelaaminen vastoin ajanvarauksen sääntöjä

Kysymyksessä on luvaton pelaaminen ja pelioikeuden haltijan tulee maksaa normaali green fee.

Jos kysymyksessä on pelaaja, jossa ei ole pelioikeutta Sankivaaraan, häneltä peritään normaali green fee -maksu kaksinkertaisena. Maksuun ei voi käyttää pelilippuja.

Lisäksi kurinpitotoimikunta voi pelaajaa kuultuaan määrätä hänelle määräaikaisen pelikiellon.

Pelaamisesta ilman maksua sekä määräaikaisesta pelikiellosta ilmoitetaan pelaajan kotiseuralle.

Mikäli ajanvaraussäännön vastainen toiminta jatkuu, edellä olevien seuraamusten lisäksi kurinpitotoimikunta määrää pelioikeuden haltijalle määräaikaisen pelikiellon.

Vieraspelaajan osalta peritään vuokrapelioikeuden hinta ja lisäksi kurinpitotoimikunta määrää uuden määräaikaisen pelikiellon.


6 Pelaaminen ajanvarausjärjestelmän ollessa pois käytöstä

Pelioikeuden haltijalla on oikeus vapaasti pelata, ellei kenttää ole suljettu joko olosuhteiden, kentänhoitotöiden tai muiden syiden vuoksi.

Vieraspelaajalla ei ole oikeutta pelata, ellei pelaamisesta ole etukäteen sovittu.

Maksut ja kurinpitoseuraamukset määräytyvät kuten kohdassa 6 on mainittu.


7 Pelaaminen kielletty olosuhteiden vuoksi

Pelaaminen on ehdottomasti kielletty, mikäli kenttä on olosuhteiden vuoksi suljettu tai mikäli kenttä pakkasen tai muiden olosuhteiden vuoksi on siinä kunnossa, että se ei salli pelaamista.

Kurinpitotoimikunta päättää kurinpitoseuraamuksista erikseen kussakin tapauksessa.