Paikallissäännöt

Paikallissäännöt (voimassa 25.7.2018 alkaen.)

§1 Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).

§2 Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan. Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

§3 Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. (Sääntö 24-2.)

§4) Pelattaessa Sanki-kentän väylää 8, ovat väylän 7. valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen 8-väylän puoleinen sivu on musta (ei out of bounds). Paalujen poistaminen on kielletty. b) Pelattaessa Vaara-kentän väylää 1, ovat väylän 9. valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen 1-väylän puoleinen sivu on musta (ei out of bounds). Paalujen poistaminen on kielletty. Sääntö 24.2.

§5 Hiekkaesteessä oleva sateen aiheuttama vesivaluma on kunnostettavaa aluetta. (Sääntö 25-1ii.)

§6 Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. (Sääntö 25-1b.)

§7 Sangin väylällä 13 (par 3) ainoa hiekkaeste on viheriön vasemmalla puolella oleva muotoiltu, pengerretty alue. Väylän muu hiekka-alue ei ole estettä.

§8 Syvät työkoneiden renkaan jäljet pelialueella Sangin väylän 3 oikealla puolella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti.

§9 Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2,18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.