Toimikunnat

Toimikuntien tehtävä

Toimikunnat toimivat aktiivisesti suorassa yhteydessä johtokuntaan toimikuntien vetäjien ollessa johtokunnan jäseniä.

Toimikuntien tehtävänä on kukin omalla aluellaan kehittää ja viedä eteenpäin Oulun Golfkerhoa toimintasuunnitelman mukaisesti ja näin edistää toimintaa.

Toiminta-ajatus: Tarjota jäsenille mahdollisuudet pelata golfia harrastus- ja

kilpailumielessä sekä edistää jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Arvot: Jäsenyys, Nuorisotyö, Hyvässä seurassa liikunnan parissa, Mahdollistaa eteneminen golfuralla.

Päätavoitteet: Toiminnan jatkuva pitkäjänteinen kehittäminen, jäsenten tarpeet ja tavoitteet huomioiden.