Peliohjesääntö

PELIOHJESÄÄNTÖ 2021

Peliohjesäännön hyväksyy Oulun Golf Oy:n yhtiökokous syyskokouksessaan.

PELIOIKEUDET

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelioikeus tai kertapelioikeus Oulun Golfin kentille.

OSAKKEISIIN LIITTYVÄ PELIOIKEUS

Jokainen Oulun Golfin B- ja C-osake tuottaa yhden pelioikeuden:

 • B-osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi tai vuokrata eteenpäin.
 • C-sarjan yritysosakkeen pelioikeus on lähtökohtaisesti 40 pelilippua. Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää, 2 x 9 reikää) ja ovat vapaasti käytettävissä.
 • C-osakkeen omistaja voi pelilippujen sijaan vaihtaa liput kausipelioikeudeksi.

Pelioikeus on voimassa vasta, kun kaikki osakkeen vuotuiset maksut on maksettu kokonaisuudessaan, ja kun pelioikeudesta on tehty pelioikeusilmoitus kyseessä olevaa pelikautta kohti.

Nimetyn käyttäjän vaihtoa ei voi tehdä kauden aikana ilman yhtiön erikseen antamaa suostumusta lukuun ottamatta osakkeen omistajanvaihdosta. Pelioikeusilmoituksen voi tehdä NexGolfin kautta tai ilmoittamalla sähköpostilla caddiemaster(at)oulugolf.fi.

OSAKKAAT

Kaikki Oulun Golf Oy:n osakkeenomistajat ovat osakkaita. Osakkaaksi rinnastetaan perheenjäsenensä osakkeella pelaava henkilö sekä yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.

Perheenjäseneksi luetaan avio- ja avopuoliso ja sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.

NIMETTY PELIOIKEUS

Pelioikeus oikeuttaa osakkaan pelaamisen yhtiön omistamilla/hallinnoimilla kentillä (Sanki, Vaara ja Par 3) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

VUOKRATTU PELIOIKEUS

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi kausiluontoisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

Yhtiön ulkopuolisella henkilöllä, joka ei ole yhtiön osakkeenomistaja, mutta on pelioikeuden haltija, oikeudet ovat erilaiset kuin osakkaalla.

Vuokrattu pelioikeus oikeuttaa pelaamaan Vaara- ja Sanki-kentillä. Osakkeenomistajalle jää oikeus Par 3 -kentän käyttöön, vaikka hän vuokraisi pelioikeuden.

Oulun Golf Oy myy myös pelioikeuksia (mm. kausipelioikeus, 10-kortti, 5-kortti, junioripelioikeus ja aloittelijapakettiin liittyvä pelioikeus) yhtiökokouksen vuosittain vahvistamaan hintaan. Yhtiön hallitus seuraa pelikausittain Oulun Golf Oy:n myymien kausipelioikeuksien määrää ja voi tarvittaessa rajoittaa myyntiä kentän käyttökapasiteetin niin vaatiessa.

PELIOIKEUS PELILIPPUINA

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää, 2 x 9 reikää). Pelilippua käyttävä pelaaja rinnastetaan vieraspelaajaksi, jos hän ei kuulu Oulun Golfkerhoon. Pelilippua käyttävällä pelaajan pitää osoittaa kuuluvansa johonkin golfkerhoon. Peliliput ovat voimassa yhden kauden.

VARAUSOIKEUDET

 • Osakas voi varata osakkaille lähtöaikoja samaan lähtöön 7 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Osakas voi varata ei-osakkaille lähtöaikoja samaan lähtöön 6 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Osakkaalla voi olla voimassaolevia varauksia 90 reiälle eli esimerkiksi 5 x 18 reikää.
 • Muut pelioikeuden haltijat voivat varata lähtöaikoja 6 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Muilla pelioikeuden haltijoilla voi olla voimassaolevia varauksia 54 reiälle eli esimerkiksi 3 x 18 reikää.
 • Lähtöaikojen varaus klo 21.00 alkaen

Kentän toimivuuden kannalta Caddiemaster on ohjeistettu seuraamaan varauksia ja niiden mahdollisia väärinkäytöksiä. Esimerkiksi peliaikojen toistuva varaaminen ’kaverille/tutuille’, jonka/joiden varaus perutaan viime hetkellä ei ole sallittavaa. Mahdolliset väärinkäytökset, jotka vaikuttavat kentän käyttöasteeseen voi vaikuttaa pelaajan varausmahdollisuuksiin ja voidaan käsitellä kurinpitotoimikunnassa.

Pelaajat voivat tehdä varauksia normaalin varauskäytännön ulkopuolelle maksamalla etukäteen lähtökohtaisen varausmaksun. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos lähtö peruuntuu kenttäyhtiöstä riippumattomasta syystä.

OSAKKAAN EXTRA-VARAUS ETU
 • Osakkaalla on pelikauden aikana oikeus tehdä yksi kertaluontoinen varaus Extra-varauslähtöön enintään kuukauden päähän varauspäivästä. 1 varaus on maksimissaan 4 pelaajaa. Varauksesta ei veloiteta lisämaksua ja se on sovittava Caddiemasterin kanssa siten, että varaus on linjassa kilpailu- /tapahtumakalenterin kanssa. Caddiemaster voi tarvittaessa siirtää varauksen toiselle kentälle, jos kyseinen aika ei ole kentänhoidon/kilpailun/tapahtuman johdosta mahdollinen. Tästä ilmoitetaan varaajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
VIERAIDEN VARMAT
 • Vieraspelaajille on varattu sekä Sanki- että Vaara-kentiltä tasatuntilähdöt klo 11.00, 12.00 ja 13.00.
 • Lähtöihin voi varata vieraspeliaikoja saman vuorokauden klo 9.00 asti, jonka jälkeen lähdöt vapautuvat kaikkien pelaajien varattaviksi.
 • Vieraiden varmat Green Fee -maksuun ei sovelleta mitään alennuksia.

TASOITUSRAJAT (Sanki / Vaara)

Vieraspelaajien tasoitusraja on 36, mutta osakkaan vieraana tasoitusraja on 54.

Kaikkia varauksia sitoo ryhmäkohtaiset HCP-rajoitukset eli

 • 4 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 108
 • 3 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 120

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa tilanteen mukaan.

KAIKILLE AVOIN PAR 3 -kenttä

 • Par 3 -kentän käyttöajat määräytyvät viikkolukujärjestyksen kautta.
 • Lukujärjestyksestä vastaa Caddiemaster/Toimisto.
 • Peliajat varataan joko puhelimitse tai NexGolfin kautta.
 • Pelaajien tulee ilmoittautua ennen kierrosta toimistoon.
 • Kentällä ei ole tasoitus- tai jäsenyysvaatimuksia.
 • Kentällä pitää toimia kentän sääntöjen mukaan.

HINNASTO

Oulun Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden hoitovastike vuonna 2021 on 730 €. Oulun Golf Oy:n B- ja C-osakkeiden rahoitusvastikkeen määrä vuonna 2021 on 30 € lisättynä korkokuluilla niiden osakkeiden osalta, joilla rahoitusvastiketta on vielä jäljellä.

Pelioikeushinnasto

PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

GOLF-AUTOJEN KÄYTTÖ
 • Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Vastuullisen kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias ja autossa saa olla vastuullisen kuljettajan lisäksi toinen kanssamatkustaja.
 • Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa vastuullisen kuljettajan valvonnassa ajaa golfautoa.
 • Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii vastuulliselta kuljettajalta.
 • Golfauto tulee palauttamisen yhteydessä puhdistaa lähtöä vastaavaan kuntoon. Likaisen auton palauttamisesta seuraa puhdistuspalvelumaksu 15 €.
GOLF-AUTOJEN HINNASTO
 • Osakas 18 reikää 25 € 9 reikää 12,5 €
 • Muut 18 reikää 32 € 9 reikää 16 €
PELIAJAN PERUUTTAMINEN

Peliaika pitää peruuttaa viimeistään 1 tunti ennen lähtöaikaa.

Caddiemaster/toimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Toimistolla on valtuudet periä 35 euron sakkomaksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään 1 tunti ennen lähtöä. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.

PELAAMINEN ILMAN PELIOIKEUTTA/PELIMAKSUA

Pelaaminen ilman pelioikeutta/pelimaksua on kielletty. Vaara- tai Sanki-kentällä luvattomasta pelaamisesta peritään 120 € maksu.

Maksaminen on mahdollista toimistoaikojen ulkopuolella mobiilisti ja ohjeet löytyvät seuran kotisivuilta.

VAKUUTUSTURVA KENTÄLLÄ
 • Sanki- ja Vaara-kentillä pelaavilla on oltava voimassa jonkin golf-seuran jäsenyys.
 • Par 3 -kentällä jäsenyyttä ei vaadita, mutta pelaajat ovat vakuutettuja, kun ovat ilmoittautuneet pelaamaan ja maksut on suoritettu.
 • Poikkeuksen kentälle päästämisestä ilman minkään seuran jäsenyyttä voi tehdä toimiston henkilökunta.
 • Vakuutus säännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät kerhon kotisivuilta.
KENTÄNHOITOHENKILÖSTÖ

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. Kenttähenkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet käydään aina läpi kurinpitotoimikunnassa.

READY GOLF JA FORE-HUUTO

Pelaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota pelinopeuteen. Väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Tarvittaessa takaa tulevalle ryhmälle annetaan ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallo voi aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille, huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä FORE. Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt lyöntisi.

PELAAMINEN UKONILMALLA
 • Pelaaminen ukonilmalla on KIELLETTY!
 • Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle. Älä käytä edes sateenvarjoa äläkä koske metalliseen kärryn kahvaan, vaan jätä varusteet kentälle ja lähde suojaan!
 • KENTÄLLÄ OLEVA PELAAJA TEKEE VIIMEKÄDESSÄ ITSE RATKAISUN PELIN KESKEYTTÄMISESTÄ. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä, vaan siirry suojaan!
 • Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea 1. tii, kunnes vaara on ohitse. Tällöin lähtöaikoja siirretään keskeytyksen verran eteenpäin.
 • Avoimella kentällä mailaa kädessään pitävä pelaaja on kuin elävä ukkosen johdatin. Pelaamaan ei missään tapauksessa pitäisi lähteä ukkosen ollessa lähistöllä.
 • Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa tapa suojautua keskellä golfkenttää, jos ukkonen on suoraan päällä.
 • Vältä korkeita paikkoja, sillä salama iskeytyy helposti sellaiseen.
 • Vältä myös liikkumista vesirajalla, sillä vesi johtaa sähköä hyvin.
 • Pelattaessa järjestettyä kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sumutorvella. Pelaajan on tällöin merkattava pallon paikka ja siirryttävä klubirakennukselle. Pelaajalla on oikeus kilpailussa keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.
 • Aina kilpailunjohtaja tai henkilökunta ei ole tietoinen kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvikaan ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.
 • Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä caddiemasterille 0300-870670. Caddiemaster opastaa pelastusauton paikalle. Mikäli henkilö on eloton, aloita paineluelvytys. Jatka painelua niin pitkään, kun pelastushenkilöstö on paikalla. Klubilla on defibrilaattori.
VÄYLÄKELLOT
 • Väylällä Vaara 16 on kello, jota on soitettava kuuluvasti ohitettaessa. Kellonsoitolla annetaan takana tulevalle ryhmälle lupa avata tiipaikalta.
 • Väylällä Vaara 18 on kello viheriön vieressä. Poistuessasi viheriöltä soita kelloa kuuluvasti. Edellinen ryhmä ei saa lyödä palloa viheriölle, ellei kelloa ole soitettu. Jos epäilet viheriöllä olevan pelaajia, älä lyö, vaan tarkista asia vaaratilanteiden välttämiseksi.
JÄTEHUOLTO / ROSKAAMINEN
 • Kentän roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Kentän tahallisesta roskaamisesta seuraa pelirangaistus.
 • Tupakan natsojen tai nuuskapussien jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty.
 • Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin tiiauspaikoilla.
 • Jos olet ilmoittanut tuovasi koiran kentälle, huolehdi jätöksistä asianmukaisesti.
 • Pidetään kenttä siistinä – viihtyisyys on yhteinen asia.
VASTUULLINEN TOIMINTA KENTÄLLÄ
 • Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.
 • Pallon alastulojäljet viheriöillä on ehdottomasti korjattava greenihaarukalla.
 • Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.
 • Väylillä on lyöntien johdosta irronneet turpeet asetettava paikoilleen tai paikattava hiekalla (hiekkapussit 1. tiipaikoilla)
 • Teebokseissa täytetään lyöntijälki hiekkaseoksella.
 • Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.
 • Paikallisohjesäännössä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä pelaamisesta kentän eri paikoissa.
PELIOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat caddiemasterit, kapteenit ja kenttämestarit ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään aina ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko ry:n kapteenit tai yhdistyksen toiminnanjohtaja/puheenjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

Kurinpitotoimikuntaan kuuluu kerhon toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä kapteenit.

Järjestyksen ylläpitämiseksi kentällä suoritetaan videovalvontaa.

KAPTEENIN ROOLI

TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET

Kerhon johtokunta valitsee kerhon kapteenit.

Kapteenit edesauttavat toiminnallaan ja esimerkillään seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenien vastuulla on edistää ja valvoa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen noudattamista.

SEURAHENKI
 • Hyvällä seurahengellä saadaan pelaajat pysymään ja viihtymään seurassa. Hyvä seurahenki onehtymätön voimavara aktivoida seuran toimintaa ja vaikuttaa vapaaehtoistyöllä seuran kustannuksia alentavasti. Kapteenin keskeinen tehtävä on vaalia ja luoda seuran me-henkeä
 • Kauden avaukseen kapteenin avauslyönnillä liittyy luontevasti kapteenin puheenvuoro seuran ajankohtaisista asioista.
 • Kapteeni järjestää tarpeen mukaan tilaisuuksia pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä niin vastaalkajille kuin muillekin seuran jäsenille. Kapteenin tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • Kapteeni järjestää seuraan liittyville uusille jäsenille haluttaessa kapteenin kierroksen kentälle. Kierroksen aikana kapteeni tai nimeämänsä henkilö kertoo seuran historiasta ja kulttuurista uusille jäsenille.
 • Kapteeni on joukkueen johtaja seuraotteluissa. Kapteeni nimeää joukkueen yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa.
VIIHTYVYYS JA TURVALLISUUS
 • Kapteeni huolehtii siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa.
KURINPITO

Kapteeni kuuluu myös seuran kurinpitotoimikuntaan.

Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja käyttäytymisrikkeisiin omalla kentällään ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua annetun toimivallan puitteissa:

 • neuvoa ja opastaa pelaajaa
 • antaa huomautuksen
 • antaa tiedoksi pelaajalle määräaikaisen peli-, oleskelu- tai kilpailukiellon, jonka seuran kurinpitotoimikunta tai Suomen Golfliiton kurinpitotoimikunta on päättänyt.
 • ehdottaa johtokunnalle jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä.

Yhteistyössä

 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä

Tilaa uutiskirje

-12.4 C°
SANKIVAARA
Avaa web-kamera
Range
Suljettu
Par 3 -kenttä
Suljettu
Puttiviheriöt
Suljettu
Sanki
Suljettu
Vaara
Suljettu
Viheriö
- mm
Väylä
- mm
Toimisto
Suljettu
Ravintola
Suljettu
Väyläkioski
Suljettu
Golf Shop
Oulun Golfhallilla

044 974 4579