Blogi

Toimitusjohtajan katsaus 4/2020

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS – 11/2020

Takana on erinomainen golfkausi monessa mielessä. Golf kasvatti suosiotaan valtakunnallisesti niin jäsen- kuin pelimääriä ajatellen. Erityisesti uudet pelaajat löysivät lajin, joka pandemiankin keskellä mahdollisti turvallisen yhdessä olemisen ja liikkumisen kautta saadun hyvänolon tunteen. Pelaajaryhmästä riippumatta kaikki pelasivat kierroksia keskimäärin edellisvuosia enemmän.

Kerhona teimme historiaa monella tapaa. Jäsenmäärällisesti olemme pohjoisen vahvin kenttä ja kierrosmäärällisestikin kenttiemme suosio on korkea. Otimme aimo harppauksen eteenpäin uuden ’Kaikille avoimen Par 3 -kentän’ rakentamisen myötä. Kenttä on herättänyt kiinnostusta maanlaajuisesti ja avautuessaan ensi kesänä tulee mahdollistamaan niin kynnyksettömän golfin aloittamisen kuin huikean harjoituskentän kaikille harrastajaryhmille. Kiinnostus golfia kohtaan on näkynyt myös mediassa. Suomalaisten golfarien menestys kilpakentillä on saanut näkyvyyttä ja lehtipalstoja kiitettävästi.

Upean golfkesä ei ollut sattumaa. Olemme tehneet yhtiönä ja kerhona pitkäjänteisesti työtä, joka on nyt palkittu pelaajien suosiolla. Tahdonkin kiittää koko kenttähenkilökuntaa kuluneesta kaudesta. Talven pahoinpitelemä kenttä saatiin kovalla työllä ja vuosien varrella hankitulla tietotaidolla avatuksi kevään peleihin. Vastakylvetty kenttä kärsi vielä alkukesän kuivuudesta, mutta saatiin kuitenkin hyvään pelikuntoon kesäksi ja erinomaiseen kuntoon mestaruuskisoihin.

Kiitos kuuluu myös toimiston henkilökunnalle, joka kevään haastavan tilanteen huomioon ottaen sai kentän ja kilpailut pyörimään lähes 100% digitaalisesti. Kiitos myös seuran aktiiveille, jotka laittoivat itsensä likoon tapahtumien, valmennuksen, avointen ovien ja kilpailujen kautta. Palvelujen osalta klubin ravintolalle kiitos kaikista järjestelyistä turvallisten ruokailuiden järjestämisessä. Proshopin valikoima on kiitettävän kattava, kun kaikkien isojen mailamerkkien edustus löytyy nyt saman katon alta. Ja te mahtavat yhteistyökumppanit – kiitos, että olette olleet mukana tukemassa toimintaamme.

SYYSKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMISTA

 Kerhon ja yhtiön syyskokoukset pidetään Pohdossa keskiviikkona 25.11 klo 18 alkaen. Jotta voimme pitää kokouksen turvallisesti ja aluehallintoviranomaisen säädösten mukaisesti, olemme varanneet 3 isoa kokoussalia. Toivomme että kaikkia osallistujat käyttäisivät kasvomaskia. Jaamme maskit kokouspaikalla. Käsihygieniasta huolehditaan käsidesein ja turvavälit kokouksessa ovat suositusten mukaiset. Tutustuttehan kokousmateriaalin yhteydessä turvallisuussääntöihin.

Kokouksissa käsitellään säännöissä ja yhtiöjärjestyksessä mainitut asiat (mm. budjetit, toimintasuunnitelmat, tilintarkastajat, johtokunnan ja hallituksen jäsenet). Huomaathan, että

 • kerhon johtokunta tuo syyskokoukseen esityksen kerhon uusista säännöistä ja
 • yhtiön hallitus tuo kokoukseen esityksen yhtiön uudesta yhtiöjärjestyksestä.

Pääpyrkimyksenä on tuoda säännöt ja yhtiöjärjestys 2020-luvulle, jotta ne ovat ajan tasalla ja tukemassa tämän päivän yhdistystoimintaa ja ovat uuden osakeyhtiölain mukaisia.

Kerhon sääntöjen muutos voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii (2/3) äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Kokouksen jouhevaa läpiviemistä ajatellen olen kerännyt sääntöihin ja yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset ja niiden selitteet alla oleviin taulukoihin. Kerhon/yhtiön johto toivoo, että mahdolliset kysymyksen/kommentit koskien muutoksia lähetetään allekirjoittaneelle ennen kokousta. Nykyiset ja ehdotetut versiot löytyvät kokousmateriaalista.

LIITE: Sääntöjen ja yhtiöjärjestyksen muutokset

PELIOHJESÄÄNTÖ VUODELLE 2021

Ehdotetussa uudessa yhtiöjärjestyksessä on mainittu peliohjesääntö. Ajatus on, että peliohjesääntö hyväksytään vuosittain ja sillä sovitaan kentillämme pelaamiseen liittyvät seikat kuten esimerkiksi:

 • Pelioikeudet
 • Varauskäytännöt
 • Hinnastot
 • Tasoitusrajat
 • Pelaamiseen liittyvät yleiset ohjeet ja säännöt

Toimitusjohtaja valmistelee kauden päätteeksi esityksen hallitukselle ja hallitus esittää peliohjesäännön syyskokouksessa vahvistettavaksi. Peliohjesäännön hyväksyy osakkeenomistajat.

Peliohjesääntöehdotus vuodelle 2021 sisältää useita seikkoja, jotka osakkeenomistajan on hyvä huomata: (Huom. tarkempi ohje/sisältö peliohjesäännössä)

 • Osakkeenomistaja voi halutessaan nimetä perheenjäsenen nimetyksi pelioikeuden haltijaksi, jolloin osakkeenomistajan edut siirtyvät pelioikeuden haltijalle. (kts. vastaava mahdollisuus yrityksellä)
 • Osakkeenomistajan varausoikeutta on parannettu siten, että osakas voi itselle tai toiselle osakkaalle varata 7 päivää aiemmin peliaikoja. Muuten varauskäytäntö on sama kuin kaudella 2020. Pelivarausaikataulu aukeaa illalla klo 21.00.
 • Osakkeenomistajalle palaaminen Kaikille avoimella Par 3 -kentällä on ilmaista. Vuokrattaessa pelioikeus eteenpäin Par 3-kentän pelioikeus säilyy osakkeenomistajalla. Vuokratuilla osakkeilla on oikeus pelata Sanki- ja Vaara-kentällä. Kaikille avoimella Par 3 -kentällä pitää muilla kuin osakkeenomistajilla olla pelaamiseen oikeuttava kerta- tai kausipelimaksu maksettuna. Esitys on linjassa yhtiön syyskokouksessa 2019 hyväksytyn Par 3 -kentän rahoitussuunnitelman kanssa.
 • Osakkeenomistajalla on mahdollisuus kerran kaudessa varata peliajat yhteen lähtöön yksi (1) kuukausi etukäteen ilman varausmaksua. Tätä kutsutaan ’Extra’-varaukseksi. Varaus on tehtävä caddiemasterin kautta. On huomattava, että kilpailu- ja tapahtumakalenterin tapahtumat voivat aiheuttaa muutoksia varaukseen.

Peliohjesäännössä on myös esitetty kauden 2021 hinnasto, josta seuraavat huomiot:

 • Osakkeen hoitovastike on 730 € eli pysyy vuoden 2020 tasolla.
 • Kausipelioikeuden hinta on 1100 € ja yrityspelioikeuden hinta 1840 €.
 • Kausipelioikeus myydään ainoastaan Oulun Golfin jäsenelle.
 • Opiskelijapelioikeuteen on lisätty ikäraja syntymävuoden mukaan.
 • Junioripelioikeuksien ja 5/10-kortin hintoihin ei tule korotusta.

Osakkeenomistajia ja jäseniä kehotetaan tutustumaan peliohjesääntöön.

KAIKILLE AVOIMEN PAR 3 -KENTÄN TILANNE

Kentän rakentaminen on edistynyt erinomaisesti ja kaikki tälle kaudelle suunnitellut rakentamisvaiheet saatiin tehtyä aikataulussa. Keinonurmiviheriöt ja bunkkeribetonit saatiin asennettua ennen pakkasia ja kentän ja rangen väliin pystytettiin turvaverkko. Tarkkasilmäiset ovat huomanneet, että kenttä alkoi jo hieman vihertää syyskylvön jälkeen.

Haluaisin tässä kuitenkin muistuttaa, että kenttä ei ole vielä valmis. Kaikki viimeistely on vielä tekemättä ja juuri tällaiset asiat näkyvät epäkohtina muun muassa tiipaikoilla, tien kunnossa ja kentän ympäristössä. Tulevan kesän aikana nämä viimeistelyt tehdään ja vakuutan, että kentästä saadaan loistava kokonaisuus.

Kentän kulut ovat tähän mennessä hieman yli 300.000 € eli linjassa alkuperäisen suunnitelman kanssa. Oulun Seudun Leaderin tukema hanke on saanut osakseen paljon mielenkiintoa myös Oulun ulkopuolelta. On selvää, että jo nyt kenttä tulee erottumaan Par 3 -kenttien joukosta kaikille soveltuvana, hyvän pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen ansiosta.

VALMISTAUTUMISTA KAUTEEN 2021

 Tulevan kauden yksi tärkeimmistä tavoitteista on kentänhoitoon panostaminen. Kentän talvivalmistelut (ilmastoinnit, ruiskutukset, viheriösalaojitukset jne.) on tänä vuonna saatu onnistuneesti tehtyä ja nyt kentänhoidon toiveena on normaali luminen talvi. Viheriöiden hoitoon on luvassa parannusta kahden uuden viheriöjyrän myötä. Näiden leveämpien jyrien jälki on tasaisempaa ja hoitotoimenpide voidaan viedä läpi nopeammin. Vastaavasti olemme hankkimassa kentälle ohuemmat lipputangot prismoineen.

Bunkkerien osalta Par 3 -kentällä tehdään kokeilua bunkkerin pohjalle valettavalla vettä läpäisevällä betonirakenteella. Rakenteen etuna on pohjarakenteen pysyvyys ja vedenläpäisykyky. Betoni voidaan muotoilla bunkkerin muotoilun mukaan ja päälle tulee tasainen 10…15 cm kerros hiekkaa. Vastaava rakenne on suosittu nykykentillä ja ensimmäinen kokeilu täällä pohjoisen kentillä. Jos rakenne on toimiva, sitä tullaan todennäköisesti käyttämään tulevaisuudessa osassa viheriöbunkkereita.

Kierrosmäärät ovat viidessä vuodessa nousseet 50%. Samaan aikaan kentänhoidon resurssit ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Tulevalla kaudella lisäämme resursseja kentänhoidon osalta ja kiinnitämme huomiota työnohjaukseen. Kentälle tehdään kauden 2021 aikana yleissuunnitelma muun muassa tiipaikkojen remontoinnista/kunnostuksesta. Myös kenttäopasteet tullaan uusimaan.

TALVEA KOHTI

Talviharjoittelut on saatu käyntiin sekä Nallisportissa, että Oulun Golfhallilla. Prot/valmentajat tarjoavat monenlaisia kursseja sekä yksityistunteja talvikauden aikana. Kiitos vielä kaikille pelaajille kuluneesta kaudesta. Toimitaan vastuullisesti ja pysytään kaikki terveinä!

Jaakko Latvala

Toimitusjohtaja, Oulun Golf Oy

Yhteistyössä

 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä

Tilaa uutiskirje

14.7 C°
SANKIVAARA
Avaa web-kamera
Range
Avoinna
Par 3 -alue
Suljettu
Puttiviheriöt
Suljettu
Sanki
Avoinna
Vaara
Avoinna
Viheriö
Talviviheriöt mm
Väylä
- mm
Toimisto
ma-su klo 8-19
Ravintola › Lounaslista
ma-su klo 8-19
Väyläkioski
Avoinna pe-su
Golf Shop

044 974 4579