Uutiset

Kentän syys- ja talvitöitä

Kentän syys- ja talvitöitä

Tapio Mäkinen

Hallitus päätti teettää tiialueista arvioinnin talvella 2020. Golf Ark/Jari Rasinkangas teki jokaista tiialuetta koskevan kuntoluokituksen, sekä muutosehdotuksia asioiden korjaamiseksi. Näiden perusteella kenttätoimikunta kokoontui pohtimaan korjaussuunnitelmaa, sekä suunnitelman toteutusta. Kenttätoimikunnan suunnitelmana oli toteuttaa maansiirto osuus talvityönä tehtäväksi ja viimeistely tehtäisiin seuraavalla kaudella.

Sanki 18. tiipaikka

Suunnitelman toteutus alkoi Sanki kentän väylällä 18, jossa tie nostettiin uuden tiin tasalle, sekä vaihtoehtoinen tie luotiin vanhojen tiipaikkojen vasemmalle puolelle. Muutoksen avulla on mahdollista ottaa tarvittaessa käyttöön molemmat tiialueet.

Kenttätoimikunnan keväisessä (kevät 2020) katselmuksessa todettiin, että Sanki 1 tarvitsisi siirtymäpolun. Polku suunniteltiin kulkemaan viheriön vasemmalta puolelta suoraan punaisen ja keltaisen tiin väliin. Kulku ohjautuu vanhan avo-ojan ylitse, joka ensin rummutettiin, jotta kulkureitti saatiin tehtyä. Uuden tien jatko keltaisen ja valkoisen tiipaikan väliin toteutetaan Sangin tiiremonttien yhteydessä.

Sanki 16. salaojakaivo asennettu. Muotoilut ja kylvö tehdään keväällä 2022
Sanki 16. kuivatus

Siirtymäpolun jälkeen siirryimme väylälle 16. Väylällä 16 ongelmana oli väyläbunkkerin viereen kertyvä vesi. Korjaus tähän toteutettiin salaojakaivolla, josta vesi johdetaan putkea pitkin pois väylän 15 avo-ojaan. Keväällä 2022 on tarkoituksena tehdä alueelle lopullinen pinnan muotoilu ja kylvöt. Mahdolliset pintasalaojat toteutetaan pinnan muotoilun yhteydessä, jotta alue saadaan kuivumaan.

 

Sanki 2. lammen tukirakennetta parannetaan viheriön edustalla
Sanki 2. lampi

Seuraavaksi korjaustyöt siirtyivät Sangin väylälle 2. Suunnitelmana oli saada ruoppaamalla rannasta vesiraja selkeästi näkyväksi, sekä viheriön edusta puhtaaksi kasvustosta. Tämän lisäksi lisäsimme kivetystä viheriön edustalle parantamaan reunan tukirakennetta. Kivien asettumista tullaan seuraamaan maan sulamisen jälkeen ja tehdään tarvittavat muutokset.

Kaivumaat ajettiin Vaaran väylän 9 vasemmalle puolelle suon päälle, tavoitteena muotoilla alue raffiksi sen kuivuttua tarpeeksi. Kuivuminen alueella kestää reilun vuoden ja tämän vuoksi pelaajien tulee liikkua alueella tulevalla kaudella varovaisesti, koska sulaessaan alueella saattaa olla todella syviä ja märkiä kohtia. Siirtotyössä vaurioituneet kohdat tullaan kuivuttuaan vielä siistimään ja kunnostamaan.

 

Urakoitsija ja kenttämestari tarkastelemassa Vaaran 8. siirtymätien pohjaa
Vaaran 8. siirtymätie

Matka jatkui kohti Vaaran väylää 8, jonne suunnitelmana oli toteuttaa uusi siirtymätie. Uusi siirtymätie tehtiin entisen avo-ojan kohdalle, joten oja täytyi ensin rummuttaa kuivaksi ja täyttää niin, että pinta on hiukan korkeammalla kuin vieressä kulkeva huoltotie on.

Silta viheriön takaa poistettiin, joten uusi siirtymätie on ainoa reitti seuraavalle tiille. Uusi siirtymä auttaa pelaajien kulkureitin siirtymistä pois viheriön läheisyydestä.

 

Vaaran 13. tiipaikalle raivattu kohta
Vaaran 13. tiipaikka ja oikea laita

Kauden 2021 päätyttyä aloitettiin Vanhan Vaaran lyöntipaikkojen suunnitellut muutokset. Väylän 13 oikeassa reunassa oleva kumpu leikattiin pois, jotta bunkkeri saatiin paremmin esiin.

Suunnitelmana oli rakentaa uusi valkoinen tiipaikka n. 15m kauemmas nykyisestä. Uusi tii nostettiin hieman korkeammalle ja muotoiltiin väylältä 14 tulevan tien taakse. Alueelle on perustäyttö tehty, kastelu ja kasvualusta tulee kesän 2022 aikana.

Vaaran 15. tiipaikka on rakennettu kuvassa näkyvän katoksen linjassa
Vaaran 15. tiipaikka ja siirtymätie

Kenttätoimikunnan työryhmä kävi suunnitteluvaiheessa väylällä 15 katsastamassa suunnitelman ja toteutuksessa haluttiin painottaa pelaamisen mahdollistavaa rakentamista. Väylälle rakennettiin uusi valkoinen ja keltainen tiipaikka siten, että vanhoihin tiipaikkoihin ei koskettu. Uudet tiipaikat ovat nyt noin metriä korkeammalla, lisäksi pelilinja siirtyy enemmän oikealle, joten veden ylitys tulee mukaan peliin paremmin. Samalla lyöntipaikan edusta leikattiin alas, joten vesi tulee selkeämmin näkyviin. Myös näiden tiialueiden osalta tekniikka ja kasvualustat tehdään tulevana kesänä.

Väylien 15 ja 16 välille tehtiin uusi siirtymäpolku, joka alkaa noin 20m ennen viheriötä. Lisäksi 16 väylällä keltainen ja valkoinen tiipaikka laajenevat vasemmalle, jolloin myös tie siirtyy niiden vuoksi hieman vasemmalle.

Vaaran 17. tiipaikka

Viimeinen suunniteltu työkohde oli väylä 17. Suunnitelmana oli rakentaa uusi valkoinen tiipaikka ja laajentaa keltaista tiipaikkaa. Tie tuli korottaa, jotta tiialueet pystyttiin rakentamaan enemmän oikealle. Valkoiselta tiipaikalta väylä tulee nyt kunnolla näkyviin. Myös näillä alueilla joudumme odottamaan maan sulamista ja painumista ennen lopullista tasaamista, sekä kastelulaitteiden asennusta.

Materiaalia tien nostoon löytyi väylän 18 viheriön vasemman puolen rinteestä, joka löytyneiden pallojen määrästä päätellen on aiheuttanut useasti pahaa mieltä. Aluetta leikattiin ja muotoiltiin kumpuilevaksi, lisäksi pintaan ajettiin kerros kivetöntä luonnonhiekkaa. Lopullinen tasaus alueelle tehdään keväällä.

Muita töitä

Väylän 16 vasemmassa reunassa metsäkoneen jäljet alustavasti tasattiin ja loppu tasaus tehdään ensi kauden aikana. Materiaalit täyttöihin ja pintakerroksiin otettiin Vaaran väylän 12 oikealta puolelta.

Maata siirrettiin paljon ja alueen keskelle jäi sen seurauksena iso monttu. Pintamaat tullaan sijoittamaan tähän ja lopuksi alue muotoillaan kumpuilevaksi hiekka-alueeksi. Maa valitettavaksi routaantui niin kovasti, ettei alueen loppumuotoilua hiekkapainanteiksi pystytty tekemään. Tämä työ toteutetaan tulevalla kaudella.

Suunnitelmassa on lisäksi useamman lyöntipaikan pinnan tasaamista. Tiipaikoilla epätasaisuuksien korjaaminen tapahtuu kasvukaudella, eikä niissä tarvita konetyötä. Siirtonurmet leikataan pinnasta ja alusta oikaistaan. Lopuksi siirtonurmet asennetaan takaisin. Nämä tullaan tekemään siinä rytmissä, kun henkilökuntaa irtoaa tekemään työn.

Kauden 2022 loppupuolella on tarkoitus tehdä tarvittavia muutoksia Sangilla sekä Uudella Vaaralla. Näistä käydään kevään aikana kohteita läpi kenttätoimikunnan kanssa.

Yhteistyössä

 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä
 • Yhteistyössä

Tilaa uutiskirje

-2.4 C°
SANKIVAARA
Avaa web-kamera
Range
Suljettu
Par 3 -kenttä
Suljettu
Puttiviheriöt
Suljettu
Sanki
Suljettu
Vaara
Suljettu
Viheriö
- mm
Väylä
- mm
Toimisto
Suljettu
Ravintola
Suljettu
Väyläkioski
Suljettu
Golf Shop
Oulun Golfhallilla

044 974 4579